Bredablick Facility Services städar Sveriges modernaste specialistsjukhus

I Medicon Village Science Park, Lund, finns Perituskliniken som erbjuder högspecialiserad vård av, i första hand, urologiska sjukdomar. Här tas patienter emot i lokaler utrustade med den allra senaste teknologin inom röntgen, provtagning och operation. Men oavsett den yppersta kompetens hos personalen och den avancerade tekniken fungerar verksamheten inte utan det som egentligen inte syns: den dagliga städningen som Bredablick Facility Services, BFS, svarar för.

BFS, som länge ansvarat för städningen på Ängelholms sjukhus, startade samarbetet med Perituskliniken med byggstädning sedan Peab färdigställt lokalerna i mitten av augusti 2020. Därefter flyttades all utrustning in och BFS genomförde en andra totalstädning inför verksamhetsstarten den första september. Då fanns en tydlig kravlista som visar hur städprocessen ska genomföras, varje morgon innan kliniken öppnar.

Åsa Dahm är vd för Perituskliniken och tycker att man har en utmärkt rutin för städningen av kliniken.

– BFS genomför all städning i samtliga utrymmen och slutstädar våra fyra operationssalar, berättar Åsa Dahm. Då steriliseras samtliga ytor, inklusive väggar och tak. Hon förklarar att man har ett fast städteam om tre specialutbildade kvinnor och att det är en klar fördel att det alltid är samma personer som rör sig i lokalerna och som vet exakt vilka krav Perituskliniken ställer på städningen.

– Vi är nöjda med både städningen och att BFS lyssnar in och förstår vikten av att leva upp till våra villkor. Det är enkelt att föra en dialog och BFS är noggranna och kan specialstädning, fortsätter Åsa Dahm.

Bredablick Facility Services är stolta över uppdraget – och över att få vara en liten del i kampen mot cancer.