Bredablick Fastighetspartner bygger om Assa Abloys nya huvudkontor i Landskrona

Bredablick har fått i uppdrag av Assa Abloy att projektera, upphandla och projektleda ombyggnationen av Assa Abloys nya huvudkontor i Landskrona. Befintliga produktionslokaler om ca 4 000 kvm byggs om till kontor, matsal och ny entré. Investeringen uppgår till ca 35 Mkr och projektet beräknas vara färdigställt under slutet av 2016. Upphandlingen är klar och produktionen är i full gång.