Bredablick Förvaltning AB förvärvar Ariadne Företag AB

Bredablick Förvaltning AB är en av de största fristående förvaltarna av bostadsrättsföreningar i Skåne med huvudkontor i Malmö. Sedan årsskiftet har Bredablick även kontor utanför Skåne i Göteborg och Stockholm.

För att stärka närvaron i Göteborg ytterligare väljer Bredablick Förvaltning att gå samman med en lokalt stark aktör, Ariadne Företag AB. Förutom att båda företagen har sina Göteborgskontor i Vasastaden, påminner bolagen om varandra. Stark kännedom om den lokala marknaden samt ett gott rykte både bland kunder samt inom branschen som helhet.


Visst kan vi fortsätta att växa organiskt med vårt starka rykte från Skåne i ryggen. Men för att snabbare få en djupare kunskap och förståelse om den lokala marknaden är ett samgående med ett lokalt bolag med ett lika gott rykte optimalt säger Michael Elfvén, VD på Bredablick Förvaltning AB. Istället för att konkurrera mot ett likvärdigt bolag om kunderna ser vi jättestora fördelar med ett sammangående, fortsätter han. Bredablick Förvaltning erbjuder ekonomisk och teknisk förvaltning till sina kunder samt projektledning och fastighetsrådgivning genom sitt dotterbolag Bredablick Fastighetspartner.


– Kunderna ställer höga krav på en modern förvaltare och de ger oss ett förtroende som vi tar mycket seriöst på. Vi har specialistkompetens inom alla områden, vilket gör oss till en trygg partner. Samtidigt har kunden bara en kontaktperson, vilket gör oss enkla att arbeta med. Det är vår styrka, säger Michael Elfvén.


Ariadne Företag AB har varit verksamt i snart 20 år och sköter den ekonomiska förvaltningen åt drygt 60 bostadsrättsföreningar i Göteborg. Bolaget hjälper även småföretagare med redovisning och rådgivning.


– Jag är väldigt glad över vad detta innebär för våra kunder, säger Caroline Kjellberg. Även om bolagen påminner väldigt mycket om varandra, ser jag stora möjligheter för våra kunder att få en ännu bättre service samt framförallt ett större utbud på tjänster då vi tillsammans breddar vårt erbjudande fortsätter Caroline.- Vi blir ett av de starkaste alternativen för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i hela Göteborgsområdet.


– Bredablick har fått ett väldigt fint mottagande i Göteborg. Kunderna ställer höga krav på kvalitet och är noggranna med sina val av förvaltare, det passar oss väldigt bra säger Michael. I och med sammangåendet med Ariadne stärker det vårt erbjudande i Göteborg ytterligare och nu hoppas vi på att fler Göteborgare blir nyfikna på oss. Vi hälsar alla välkomna förbi på en pratstund och en kopp kaffe på vårt kontor på Götabergsgatan 6 där vi kommer att sitta tillsammans tills vi flyttar till nya lokaler, avslutar Michael.

Michael Elfvén VD Bredablick Förvaltning, Kontakt 0736-201883, michael.elfven@bblick.se, bredablickforvaltning.se

Caroline Kjellberg, Verksamhetschef Ariadne, Kontakt 0705-77 34 90, caroline.kjellberg@ariadnef.se, ariadnef.se