Bredablick Förvaltning AB förvärvar Jour 4:an Byggservice AB

Bredablick Förvaltning AB är en av de största fristående förvaltarna av bostadsrättsföreningar i Skåne med huvudkontor i Malmö. Sedan årsskiftet har Bredablick även kontor utanför Skåne i Göteborg och Stockholm.

För att stärka sin marknadsposition inom byggservice väljer Bredablick att gå samman med en väletablerad aktör med lång erfarenhet, Jour 4:an Byggservice AB. Jour 4:an bedriver sin verksamhet på den skånska marknaden, samma marknad som utgör kärnan i Bredablicks verksamhet. 


Även om vi har en stark tillväxt inom byggservice med våra egna resurser ser vi i Jour 4:an en möjlighet att ytterligare stärka vår konkurrenskraft inom branschen säger Michael Elfvén, VD på Bredablick Förvaltning AB. Vid sammangåendet byter företaget namn till Bredablick Byggservice AB och blir ett dotterbolag till Bredablick Förvaltning. Genom att renodla verksamheten kan vi öka vår fokus inom byggservice och erbjuda våra kunder ännu bättre lösningar, fortsätter han. Bredablick Förvaltning erbjuder ekonomisk och teknisk förvaltning till sina kunder samt projektledning och fastighetsrådgivning genom sitt dotterbolag Bredablick Fastighetspartner.
– Kunderna ställer höga krav på en modern förvaltare och de ger oss ett förtroende som vi tar mycket seriöst på. Vi har specialistkompetens inom alla områden, vilket gör oss till en trygg partner. Det är vår styrka, säger Michael Elfvén.


Jour 4:an Byggservice AB har varit verksamt i över 15 år och erbjuder byggservice åt både privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Bolaget är även en etablerad partner åt försäkringsbolagen för återställningar efter skador.
– Detta är en stor möjlighet för både oss och våra kunder, säger Daniel Persson, ansvarig på Bredablick Byggservice. Även om Jour 4an är en stark aktör med stor kundnöjdhet innebär sammangåendet en stor möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten.
– Byggservice är ett naturligt komplement till fastighetsförvaltning och byggprojekt. Genom den utökade fokusen arbetar vi nu för att stärka vår position på marknaden och bli det naturliga valet inom byggservice på samma vis som vi etablerat oss inom förvaltning och byggprojekt, avslutar Michael.

Michael Elfvén, VD Bredablick Förvaltning

Kontakt 0736-201883, michael.elfven@bblick.se, bredablickforvaltning.se.

Daniel Persson, Ansvarig Bredablick Byggservice

Kontakt 0736-201886 , daniel.persson@bredablickbygg.se, bredablickbygg.se