Bredablick Förvaltning öppnar kontor i Lund

Bredablick Förvaltning AB är en av de största fristående förvaltarna av bostadsrättsföreningar i Skåne. I dagsläget förvaltar Bredablick ca 20 bostadsrättsföreningar i Lund och öppnar 4 januari lokalkontor på Tullgatan 13 för att säkra tillgängligheten för befintliga och nya kunder. Den lokala förankringen är en av företagets viktigaste prioriteringar som bidrar till en god tillströmning av kunder som uppskattar den lokala kännedomen om marknaden. Bredablick ser positivt på framtiden i regionen:

– Det är helt klart så att lokal närvaro gör oss till en bättre förvaltare. Visst kan man utföra ett gott arbete på distans, men kvaliteten på tjänsten ökar med den fysiska närvaron, säger Marie Vernersson, Marknadschef på Bredablick Förvaltning AB. Genom att sitta nära kan vi agera snabbt och kompetent åt våra kunder, fortsätter hon.

Det är inte bara kunskap om regionen och de lokala marknaderna som gör att Bredablick utmärker sig som en förvaltare med stark tillväxt. Bolaget arbetar proaktivt för att alla bostadsrättsföreningar ska känna sig trygga med sin ekonomiska och tekniska planering.

– Kunderna ställer höga krav på oss som förvaltare och de ger oss ett förtroende som vi tar mycket seriöst på. Vi har specialistkompetens inom alla områden, vilket gör oss till en trygg partner, säger Marie Vernersson.

Lund är en intressant marknad då det finns många bostadsrättsföreningar i alla storlekar som söker en lokal förvaltare. En av de föreningar som har valt att anlita Bredablick för sin tekniska förvaltning från om med 1 januari 2016 är Brf Briljanten med 203 lägenheter och 3 lokaler:

– Vi har en klar förväntning om att Bredablick kommer att kunna erbjuda våra boende ett stort lyft i kvaliteten på den tekniska förvaltningen. Dessutom framstår Bredablick som mycket kostnadsmedvetna, vilket kan medverka till att hålla nere behovet för framtida avgiftshöjningar i vår förening, säger Anders Jönsson, styrelseordförande i Brf Briljanten.

– Efterfrågan på en lokal aktör har ökat och nu hoppas vi att fler lundabor blir nyfikna på oss. Vi hälsar alla välkomna förbi på en pratstund och en kopp kaffe på Tullgatan 13, avslutar Marie.

Marie Vernersson

Marknadschef

Kontakt 040-600 96 18

Marie.vernersson@bblick.se

bredablickforvaltning.se