Bredablickgruppen fortsätter sin tillväxtresa i Helsingborg

Bredablicks expansion under det senaste decenniet kan bara beskrivas som explosionsartad. Såväl omsättningen som personalstyrkan och tjänsteutbudet har flerdubblats, och ingenting tyder på att tillväxten kommer avstanna. Nu flyttar tre av Bredablickgruppens bolag in i nya, gemensamma lokaler i Helsingborg.

Bredablick Förvaltning, Bredablick Facility Services och Sustend har olika fokusområden, men tjänsteutbudet är gränsöverskridande och bolagen har många gemensamma kunder. Genom det nära samarbetet bolagen emellan kan kunderna erbjudas helomfattande service som sträcker sig ända från fruktleveranser och lokalvård till totalförvaltning och byggprojektledning. Detta ger Bredablickgruppen en oslagbar bredd och flexibilitet när det gäller att möta sina kunders behov.

Det nya gemensamma kontoret medför att samarbetet i olika projekt blir ännu tätare och informationsutbytet mellan alla inblandade blir smidigare. ”Vi har alltid arbetat tätt tillsammans, och genom att vi nu även befinner oss i samma lokaler blir kommunikationen ännu smidigare. Det gör att vi kan ge våra kunder snabb respons och service i toppklass”, säger Erika Svantesson, gruppchef för ekonomisk förvaltning i Helsingborg. ”Genom att vi sitter i samma lokaler tillsammans lär vi också känna varandra väl och trimmar in kommunikationen.”

Erika Svantesson har personligen ansvarat för inredningen i de nya lokalerna, som har inretts modernt och fräscht med heltäckningsmatta och stilrena detaljer. ”Fokus har legat på att skapa en miljö som får medarbetarna att må bra och trivas. Det ska vara lite hemkänsla,” säger hon. ”Dessutom har vi nu gott om plats för att växa ytterligare i framtiden. Vi har redan rekryterat flera nya medarbetare och vi räknar med att behöva göra ytterligare nyanställningar inom kort”.

För Sustends del innebär expansionen en nyetablering. Sustends byggkonsulter har tidigare utgått ifrån kontoren i Göteborg, Stockholm och Malmö, men startar nu upp med nyrekryteringar direkt till Helsingborgskontoret.