Arbetsplatsservice

Med egen personal servar vi er arbetsplats så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Fastighetsdrift, vaktmästeri, tvätteri, receptionist, växel och växter.

 

Kontakta oss