Frågor och svar

FAQ

Hur får jag ett lägenhetsutdrag/en mäklarbild?
Kontakta Bredablick så skickar vi lägenhetsutdraget eller mäklarbilden till den adress som är angiven i lägenhetsförteckningen.

Hur får jag tillgång till föreningens energideklaration?
Energideklaration kan du söka efter och beställa på Boverkets hemsida.

Vad är en överlåtelseavgift?
En överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut i samband med överlåtelse av en bostadsrätt. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar men det vanligaste är att köparen betalar en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

Vad är en pantsättningsavgift?
En pantsättningsavgift är en administrativ avgift som tas ut för hantering avseende pantsättning av bostadsrätten. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar men det vanligaste är att att pantsättaren betalar en pantsättningsavgift på 1 % av gällande prisbasbelopp.

När skickas avgifts/- och hyresavier ut?
Avierna skickas som standard ut för ett kalenderkvartal åt gången. Detta görs i mitten av månaden innan respektive kvartal. Detta gäller även för dig som har e-faktura.

Vad ska jag göra om jag saknar avier för att betala avgiften/hyran?
Kontakta Bredablick så skickar vi nya avier per post, e-post eller e-faktura.

Hur anmäler jag e-faktura och hur fungerar det?
E-faktura anmäler du via din Internetbank. Precis som vid pappersfaktura aviserar vi per kalenderkvartal. E-fakturorna skickas till din Internetbank där du godkänner dem för betalning. En del banker har även en funktion för automatisk betalning av e-faktura. Kontakta din bank för mer information.

Hur anmäler jag autogiro och hur fungerar det?
Autogiro kan du anmäla via din internetbank alternativt genom att fylla i blanketten ”Autogiroanmälan”. Blanketten skickar du till:

Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 MALMÖ

Vi har 2-3 veckors handläggningstid från att vi mottagit blanketten och skickar ut en bekräftelse så snart autogirot är registrerat. Fram tills dess ber vi er betala in manuellt. Autogirot dras på aviernas förfallodag, vilket är den sista vardagen i månaden.

Varför har inte mitt autogiro dragits?
Autogiro dras på avins förfallodag, vilket är den sista vardagen i månaden. Det görs en täckningskontroll tidigt på betalningsdagens morgon och därför måste det finnas tillräckligt med pengar på kontot redan dagen före förfallodatumet. Saknar du tillräckligt saldo vid kontrollen kommer ingen dragning att ske. Om dragning inte går igenom kommer det ske tre omförsök och saknar du tillräckligt saldo vid samtliga tillfällen så måste avin betalas manuellt. Har pengarna inte dragits trots att du har pengar på kontot ber vi er vända er till er bank.

Jag har nyligen köpt min bostadsrätt och har ännu inte fått några avier. Kan jag betala på den förra ägarens avier?
Sannolikt har vi inte erhållit kompletta handlingar för att kunna registrera överlåtelsen. När vi erhåller detta registrerar vi överlåtelsen och skickar ut aktuella avgiftsavier. Har du fortfarande inte erhållit några avier två veckor efter tillträdet ber vi dig vänligen kontakta oss.Har du inte erhållit nya avier går det bra att använda den förra ägarens avier då även dessa inbetalningar kopplas till rätt objekt. Betalas det in pengar på avier som är kopplat till ett visst objekt utgår vi från att avsikten är att detta ska avräknas mot obetalda avgifter. Vi utgår vidare från att eventuella mellanhavande mellan köpare och säljare regleras internt mellan dessa.

Hur hanterar jag betalning av min avgift om överlåtelsen sker mitt månaden?
Om vi erhållit kompletta uppgifter om överlåtelsen innan uppgörelsen skickar vi ut korrigerade avier till säljaren samt avier till köparen för dennes andel av den månad som överlåtelsen sker samt avier för kommande månader för det aktuella kvartalet.

Sker överlåtelsen mitt i en månad går det även bra att betala in hela summan på den gamla ägarens avi där hela månadsavgiften finns med. I dessa fall utgår vi från att avsikten är att överskottet ska omföras till den del som istället avser köparen. Detta mellanhavande regleras sedan mellan köpare och säljare på tillträdesdagen.

Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand?
Du fyller i blanketten ”Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand” och lämnar denna till föreningens styrelse. Föreningens styrelse beslutar sedan om lägenheten får hyras ut i andra hand.

Vid vilka frågor ska jag vända mig till styrelsen respektive Bredablick?
Generellt ska man vända sig till styrelsen vid frågor angående beslutsfattande och till Bredablick när det gäller den löpande förvaltningen.

Hur hittar jag till er?
Klicka på länken karta för att komma till vår kontaktsida med kartor över våra kontor.

Var ska jag vända mig vid tekniska frågor?
Om Bredablick sköter den tekniska förvaltningen kontakta oss under ”Felanmälan”.

 

Tillbaka