Om oss

Om Bredablick Förvaltning

Bredablick Förvaltning är en del av Bredablickgruppen och förvaltar bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk och teknisk förvaltning. Inom koncernen kan Bredablick även erbjuda tjänster inom byggprojektledning, underhållsplanering, byggservice samt facility management.

Vår förvaltning bygger på ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att skapa en transparent tjänst utformad utifrån kundens specifika behov. Som en etablerad förvaltare av bostadsrättsföreningar är vi väl förtrogna med de utmaningar som möter en bostadsrättsstyrelse. Beslutsunderlag och upphandlingar kräver ofta kunskap, kraft och tid som kan vara svår att hitta. Som en fullservicesamarbetspartner bistår vi med hjälp, men överlåter givetvis alltid det slutliga beslutsfattandet till bostadsrättsföreningen. Genom vår webbportal Bredablick Online får styrelsen full tillgång till allt som berör föreningen och kan enkelt följa vårt arbete såväl vad gäller ekonomin men också den dagliga skötseln på plats i fastigheten. I dag har Bredablick kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Täby.

Namnet Bredablick, eller Breidablick, härstammar från den nordiska mytologin och var namnet på guden Balders boning – vida omtalad som det fagraste av ställen där klokhet och prydlighet rådde.

Bredablick Förvaltning startade sin verksamhet i huset Breidablick på Linnégatan i Limhamn, Malmö.

Alla har inte förmånen att bo i fina hus. Vi försöker bidra med det vi kan till alla de som inte har tak över sina huvuden. Bredablick stöttar därför Stadsmissionen i sitt arbete runt om i landet.

Bredablick Förvaltning arbetar integrerat med övriga bolag i Bredablickgruppen. Genom ett nära samarbete kan vi erbjuda kompletterande tjänster inom byggprojektledning, underhållsplanering, byggservice samt facility management.