Medicon Village väljer Bredablick Facility Services som ny samarbetspartner

”Vi är oerhört glada och stolta över att Medicon Village har valt Bredablick Facility Services som samarbetspartner. Speciellt glada är vi då kvalitet var en nyckelfaktor i valet av leverantör”, säger Paul Hübenbecker, vice VD på Bredablick Facility Services.

Uppdraget omfattar lokalvård och servicetjänster av hela fastighetsbeståndet som idag består av ca 130 000 kvm BTA fördelat på laboratorie-, kontors- och vårdlokaler.

”Vi är måna om att hålla rätt kvalitet avseende våra servicetjänster och valet föll på Bredablick Facility Services. Vi ser fram mot en kombination av nytänkande gällande utförande och uppföljning av servicetjänsterna för att säkra kvalitet och rätt kundnöjdhet”, säger Erik Jagesten, fastighetsdirektör på Medicon Village.

”Vi är mycket glada över förtroendet Medicon Village har gett oss. Detta stärker vår övertygelse att vårt moderna arbetssätt för utförande och leverans av servicetjänster kommer vinna stor mark framöver säger Michael Elfvén”, VD Bredablickgruppen.

Det nya avtalet innebär att Bredablick Facility Services kommer att leverera lokalvård och servicetjänster med start den 1 juni 2020.