Besiktningar

Vi utför statusbesiktningar, entreprenadbesiktningar samt erbjuder kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

Statusbesiktningar för bostadsrättsföreningar
Att kunna renovera och ändra i sitt hem är en frihet och skyldighet som delas av alla medlemmar i en bostadsrättsförening. Men ibland kan det bli fel. Med regelbundna statuskontroller kan tråkigheter undvikas innan de uppstår.

Då kostnad för vatten- och brandskador snabbt kommer upp i stora belopp finns det en klar vinst att göra med regelbundna kontroller av föreningens bostadsrätter. Vi rekommenderar därför statuskontroller av samtliga lägenheter vart sjätte år. För att undvika att frånflyttande medlemmar efterlämnar bostadsrätter med tekniska brister som kan drabba föreningen rekommenderas även att kontroll görs i samband med överlåtelser.

Vid statuskontroller kontaktar vi bostadsrättsinnehavaren för att boka tid. Efter utförd kontroll får föreningen protokoll med eventuella synpunkter samt förslag på åtgärder. Efter överenskommelse kan Bredablick även boka in hantverkare för åtgärd. Efter åtgärd kan efterkontroll utföras.

Kontakta oss

Projektledning

Vår erfarenhet inom såväl bostadsförvaltning som bostadsprojekt lägger grunden för framgångsrika ROT-projekt. (reparation, ombyggnad och tillbyggnad).

Underhållsplanering

Våra underhållsplaner ger en detaljerad översikt och dokumentation av er fastighets underhållsbehov.

SBA

Vi erbjuder ett heltäckande brandskyddsarbete som uppfyller alla lagkrav.