Om oss

Bredablick Fastighetspartner

Bredablick Fastighetspartner erbjuder kvalificerade projektledartjänster och bistår våra beställare i projektens samtliga stadier – från start till färdigställande. Vi upprättar underhållsplaner samt utför olika typer av besiktningar. Hos oss arbetar bygg- och civilingenjörer med erfarenhet från konsult- och entreprenadleden inom bygg, anläggning- och VVS branschen.

Oavsett i vilken omfattning vi anlitas deltar vi i hela processen, ofta dessutom längre än så. Gemensamt sätter vi upp ramarna.

Vi finns idag representerade i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. Bredablick Fastighetspartner arbetar integrerat med övriga bolag i Bredablickgruppen. Genom ett nära samarbete kan vi erbjuda kompletterande tjänster inom förvaltning och facility management.

Kontakta oss