Projektledning

Vår erfarenhet inom såväl bostadsförvaltning som bostadsprojekt lägger grunden för framgångsrika ROT-projekt. (reparation, ombyggnad och tillbyggnad).

Vi projektleder årligen ett stort antal stambytes- och takbytesprojekt och har även hanterat åtskilliga projekt inom relining, dränering, fuktutredning, dörrbyte, gårdsmiljö, vindsbyggnation, fönsterbyte samt fönster- och fasadrenovering.

Eftersom dessa processer oftast involverar ett stort antal boende i fastigheterna, avsätter vi alltid extra resurser för att på ett smidigt och korrekt vis hantera information, frågeställningar och planering.

Kontakta oss

Underhållsplanering

Våra underhållsplaner ger en detaljerad översikt och dokumentation av er fastighets underhållsbehov.

Besiktningar

Vi utför statusbesiktningar, entreprenadbesiktningar samt kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen.

SBA

Vi erbjuder ett heltäckande brandskyddsarbete som uppfyller alla lagkrav.