SBA

SBA eller Systematiskt Brandskyddsarbete hjälper till att förebygga och förhindra brand i fastigheter. Om olyckan är framme kan arbetet hjälpa till att rädda liv.

I ett SBA-avtal med Bredablick Fastighetspartner ingår ett heltäckande brandskyddsarbete som uppfyller alla myndighetskrav.

Vi som utför brandskyddsronderna samt dokumenteringen på Bredablick Fastighetspartner är konsulter inom byggbranschen. Vid de olika åtgärdsförslagen, förutom brandsäkerhetsfaktorn, tar vi även hänsyn till de byggtekniska samt ekonomiska faktorerna. All dokumentation finns tillgänglig på Bredablick Online.

Kontakta oss

Projektledning

Vår erfarenhet inom såväl bostadsförvaltning som bostadsprojekt lägger grunden för framgångsrika ROT-projekt. (reparation, ombyggnad och tillbyggnad).

Underhållsplanering

Våra underhållsplaner ger en detaljerad översikt och dokumentation av er fastighets underhållsbehov.

Besiktningar

Vi utför statusbesiktningar, entreprenadbesiktningar samt kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen.