Underhållsplanering

Underhållsplanen är en viktig grundstomme i den långsiktiga driften. Våra underhållsplaner ger en detaljerad översikt och dokumentation av er fastighets underhållsbehov. Saknas en underhållsplan bistår vi med råd eller upprättande. I arbetet med varje underhållsplan går vi noggrant igenom fastigheten för att kartlägga dess skick och det investeringsbehov som föreligger. Utöver detta analyserar vi bland annat besparingsmöjligheter och effektiviseringsåtgärder.

Genom vårt nära samarbete med Bredablick Förvaltning kan vi i underhållsplaneringen också koppla de kommande utgifterna till föreningens budget och därmed göra en korrekt avsättning till underhållsfonden.

Kontakta oss

Projektledning

Vår erfarenhet inom såväl bostadsförvaltning som bostadsprojekt lägger grunden för framgångsrika ROT-projekt. (reparation, ombyggnad och tillbyggnad).

Besiktningar

Vi utför statusbesiktningar, entreprenadbesiktningar samt kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen.

SBA

Vi erbjuder ett heltäckande brandskyddsarbete som uppfyller alla lagkrav.